Markt update regelgeving

Nieuws   07-02-2023

 

-       Op de financiële markten heerst onrust
Het zal u niet ontgaan zijn dat rentepercentages vanaf het begin van 2022 enorm zijn gestegen als reactie op de torenhoge inflatie waar we sinds het eerste kwartaal van 2022 mee te maken hebben. De jaren van ‘gratis’ geld liggen achter ons. Onze verwachting is niet dat de rentepercentages de komende jaren weer op hetzelfde (lage) niveau terug zullen komen . Daar is de inflatie en de marktonzekerheid op dit moment te hoog voor. Echter, lijkt het er wel op dat de harde stijging van zowel de inflatie als de rente afnemen, waardoor er hopelijk wat meer stabiliteit op de (financiële) markten ontstaat.

 

De situatie waar we nu ons op het moment in bevinden is heel anders dan de financiële crisis van 2008-2012. Ondanks dat de rente percentages nu hoog zijn, is er nog steeds veel geld in de markt, dat zijn weg door de economie probeert te vinden. Het verschil grootste verschil t.o.v. 2008 is echter dat er heel veel (alternatieve)financiers die actief zijn.

 

-       De overheid grijpt in op de Buy-to-Let markt
De overheid heeft in november vorig jaar een plan gepresenteerd om het WWS puntenstelsel verder door te trekken, zodat een groter gedeelte van de woningvoorraad in de gereguleerde midden-huur zal gaan vallen. In de praktijk betekent dit dat huurinkomsten van veel panden significant lager zullen worden op het moment dat er een wisseling van de huurder plaatsvindt.

 

Bij zo’n wisseling van de huurder moet namelijk opnieuw worden beoordeeld of een woning voldoende ‘WWS punten’ heeft (in de nieuwe situatie minimaal 187) en daarmee in de vrije sector verhuurd kan worden of niet.


De overheid tracht daarmee te bereiken dat er voor een groter gedeelte van de bevolking een betaalbare huurwoning beschikbaar zal komen. Wij voorzien echter grote problemen op de woningmarkt. De wachtrijen voor sociale huurwoningen zullen hard toenemen, vrije sector huurwoningen worden schaars en dus duurder en het woningtekort wordt alleen nog maar groter. Wat ons betreft bereikt deze maatregel dus het tegenovergestelde van hetgeen de minister voor ogen had.

Er is echter nog niks definitief en het voorstel moet nog aangenomen worden door de tweede en eerste kamer.

 

-       Fiscus pakt BOX III belasting aan
Per 1 januari 2023 is het BOX III belasting stelsel gewijzigd. Het betreft vooralsnog een overgangsperiode van 2 a 3 jaar, alvorens er een heffing op basis van werkelijk gerealiseerd rendement ingevoerd zal worden. Waar u in het verleden slechts belasting (ca. 1.6%) betaalde over uw netto vermogen, zal er nu belasting geheven worden over het forfaitaire rendement. Op zichzelf geen onlogische stap, maar in combinatie met de andere maatregelen wel zeer impactvol.

Wij geven u graag inzicht in wat deze maatregelen doen binnen uw portefeuille middels onze  nieuw ontwikkelde vastgoedtool. 

 

-       Excessief lenen

Per 1-1-2023 geldt dat indien u meer dan € 700.000 leent van uw BV u voor het meerdere wordt aangeslagen in box II (lees, het meerdere wordt als dividend beschouwd en dientengevolge ook zo belast).